Back

Numere  de contract ale furnizorilor de servicii medicale valabile cu 01.07.2014

 

Servicii spitalicesti

Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie

Conventie privind eliberarea biletelor de internare - formular cu regim special unic pe ţară

Ingrijiri la domiciliu

Contract de furnizare de servicii medicale Ón asistenţa medicală de reabilitare medicală și recuperare, Ón sanatorii și preventorii

Clinice
Recuperare

Farmacii

Dispozitive medicale

Stomatologi