1. medici de specialitate in ambulatoriu in contract cu CAS Botosani, pe specialitati

2. cabinete de specialitate in ambulatoriu aflate in contract cu CAS Botosani, pe specialitati

3. ambulatorii de spital aflate in contract cu CAS Botosani

4. prevederi bugetare aprobate pentru asistenta medicala de specialitate, pentru specialitatile clinice an 2013:  2960 mii lei