1. Furnizori de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Botosani in 2013

2. Prevederi bugetare aprobate pentru dispozitive medicale: total an 2013: 2.146 mii lei;

3. Criteriile de prioritate pentru soluţionarea listelor de prioritate n vederea acordării de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale asiguraţilor Casei de Asigurări de Sănătate Botoşani sunt următoarele:

1.Dispozitive medicale care se vor acorda tuturor solicitanţilor in regim de urgenţă :

         dispozitive pentru protezare stomii

         dispozitive pentru incontinenţă urinară;

         lentile intraoculare recomandate pacienţilor cu cataractă, programaţi pentru intervenţie chirugicală.

2.Echipamente pentru oxigenoterapie recomandate pacienţilor cu insuficienţă respiratorie stadiul III şi IV şi pacienţilor cu insuficienţă respiratorie cu comorbidităţi cardiace, a căror recomandare medicală să cuprindă obligatoriu indicii VEMS şi IT,saturaţia de oxigen;

3.Copii pnă la 18 ani cu recomandari pentru dispozitive medicale,dispozitivul fiind necesar pentru a nu afecta dezvoltarea psiho-motorie a copilului;

4.Persoane cu afecţiuni multiple ;

5.Persoane cu handicap;

6.Dispozitive de mers: baston,crjă,cadru de mers, recomandate pe perioadă determinată, necesare pentru recuperarea urgentă şi imediată a pacientului.

7.Dispozitive recomandate persoanelor aflate in activitate, fiind necesare pentru a nu afecta buna desfăşurare a activităţii profesionale