BACK

PROGRAM DE ACTIVITATE CAS BOTOŞANI

Luni - Joi   8 - 16,30

   Vineri         8 - 14

PROGRAM DE AUDIENŢE

Preşedinte-Director General Jr. Costel LUPAŞCU Miercuri 12,00-13,00
Director Executiv Direcţia Management şi Economică Ec. Carmen NICOLAU Miercuri 12,00-14,00
Director Executiv Direcţia Relaţii Contractuale Jr. Alina MUSTIAŢĂ Miercuri 12,00-14,00

 PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

  • Primire cereri rambursare concedii medicale
  • Īnregistrare chitanţe ANAF

  • Eliberare adeverinte de asigurat

Luni - Joi   8,30 - 16

Vineri   8,30 - 13,30

  • Calcul şi plata contribuţii

Luni - Joi   9 - 14

Vineri       9 - 13

  • Carduri şi formulare europene
  • Primire cereri şi eliberare decizii dispozitive medicale şi  īngrijiri la domiciliu
Luni - Joi   9 - 13 Vineri       9 - 12
  • Casierie
Luni - Joi   8,30 - 16 Vineri  8,30 - 13,30