Back

NOTĂ DE INFORMARE

 

Casa de Asigurări de Sănătate Botoşani, prin intermediul serviciilor:  „Tehnologia Informaţiei”, „Evidenţă Asiguraţi”, „Contractare, Statistică, Asistenţă Spitalicească”, „Contractare, Statistică, Asistenţă Primară”, „Contractare, Statistică, Asistenţă Ambulatoriu de Specialitate Paraclinic, Stomatologie şi Dispozitive Medicale”, „Programe de Sănătate”, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, adresa, loc de muncă, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, prin mijloace automatizate, destinate   evidenţei persoanelor asigurate în conformitate cu titlul 8 din Legea 95/2006.

Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare verificării calităţii de asigurat, pentru a putea beneficia de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Refuzul dvs. determină pierderea calităţii de asigurat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri contractuali ai CAS Botoşani şi serviciile specializate din cadrul CAS.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Compartimentul Tehnologia Informaţiei. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.