Revenire la pagina de start  

Valorile definitive ale punctelor din asistenta medicala primara si din asistenta medicala din ambulatoriul de specialitate

2012 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
valoarea definitiva a punctului per serviciu pentru plata pe serviciu a medicilor de familie 1,8 1,8 1,9 -
valoarea definitiva a punctului Ón asistenta medicala ambulatorie de specialitate 1,2 1,2 1,2 -
2011 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
valoarea definitiva a punctului "per capita" pentru plata "per capita" a medicilor de familie 4,5 4,5- apr-mai

3 iunie

3 3
valoarea definitiva a punctului per serviciu pentru plata pe serviciu a medicilor de familie 0,9 0,9 apr-mai

1,8 iunie

1,8 1,84
valoarea definitiva a punctului Ón asistenta medicala ambulatorie de specialitate 0,9 0,9 apr-mai

1,2 iunie

1,2 1,22
2010 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
valoarea definitiva a punctului "per capita" pentru plata "per capita" a medicilor de familie 4,10 4,50 4,50 4,50
valoarea definitiva a punctului per serviciu pentru plata pe serviciu a medicilor de familie 1,50 1,20 0,93 0,94
valoarea definitiva a punctului Ón asistenta medicala ambulatorie de specialitate 0,70 0,97-aprilie

1,20-mai

1,20-iunie

0,93 0,94
2009 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
valoarea definitiva a punctului "per capita" pentru plata "per capita" a medicilor de familie 4,61 4,10 4,10 4,25
valoarea definitiva a punctului per serviciu pentru plata pe serviciu a medicilor de familie 3,25 1,83 1,83 1,50
valoarea definitiva a punctului Ón asistenta medicala ambulatorie de specialitate 0,78 0,70 0,70 0,85