Back

 

STRATEGIA REALIZARII PLANULUI DE MANAGEMENT LA NIVELUL CAS BOTOŞANI

Iulie 2010

 

 In vederea realizarii planului de management la nivel local, s-a structurat activitatea CAS BOTOŞANI pe 65 indicatori, tinand cont de dreptul asiguratilor de a opta liber pentru ingrijirea sanatatii, incurajandu-se competitia dintre furnizorii de servicii medicale. S-a avut in vedere atat colectarea veniturilor sub forma de contributie la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in functie de potentialul economic din judetul Botoşani, cat si protectia asiguratilor si realizarea efectiva a accesului egal al asiguratilor egal si nediscriminatoriu la servicii medicale si farmaceutice.

Obiectivele stabilite sunt:

- generale;

- specifice.

 Obiective generale:

 - Asigurarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local, in conditii de eficacitate, la nivelul indicatorilor de perfomanta, conform planului de management

- organizarea, coordonarea şi conducerea activităţii CAS Botoşani pe baza resurselor disponibile şi/ sau disponibilizate, in vederea asigurarii functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local, in conditii de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performanta, conform planului de management;

- utilizarea rationala si cu respectarea stricta a dispozitiilor legale a Fondului Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, la nivelul judeţului Botoşani īn condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate;

- asigurarea accesului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale acordate de furnizorii cu care CAS Botoşani a incheiat contracte, pe raza administrativ-teritoriala a judetului Botoşani;

– asigurarea accesului la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru toti asiguratii, pe toata perioada de valabilitate a contractelor;

 – asigurarea disciplinei financiare si contractuale   la nivelul CAS Botoşani;

 – cresterea gradului de satisfactie al asiguratilor in concordanta cu resursele umane si financiare alocate pentru servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale la nivelul judetului Botoşani;

– promovarea politicii CNAS la nivelul judeţului Botoşani, prin informarea corectă, obiectivă, adecvată şi oportună a asiguraţilor, pe de o parte, şi a CNAS, pe de altă parte;

– indeplinirea atributiilor ce revin presedintelui-director general prin legislatia in vigoare;

– monitorizarea si controlul tuturor activitatilor din cadrul CAS Botoşani, pentru respectarea legalitatii

– implementarea standardelor de management īn activitatea CAS Botoşani, prin asigurarea conformităţii, autoevaluarea conformităţii si controlul realizarii acestora

 Obiective specifice:

 

       Directia Economica                                                     

1. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

2. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

3. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

4. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII Asistenţă socială:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

5. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri şi servicii Materiale şi prestări servicii cu caracter medical:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

6. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri şi servicii - Materiale şi prestări servicii cu caracter medical:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

7. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional cu scop curativ:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

8. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional cu scop curativ:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

9. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

10. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

11. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

12. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

13. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

14. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

15. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

16. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

17. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de capital:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

18. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

19. Gradul de colectare a creanţelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal īn curs faţă de suma estimată (īn proiectul de buget) a fi colectată:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

20. Ponderea numărului de proceduri de executare silită (persoane fizice) demarate īn anul fiscal īn curs faţă de numărul total de persoane cu debite restante īnregistrate la nivelul casei:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

21. Ponderea numărului de executări silite īnchise, pentru situaţiile īn care sumele īnscrise īn titluri executorii au fost stinse, faţă de numărul de proceduri demarate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

22. Gradul de recuperare a sumelor reprezentānd creanţe restante, faţă de sumele īnscrise īn titlurile executorii:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

23. Gradul de realizare a plăţilor privind sumele reprezentānd indemnizaţii de concedii medicale achitate angajatorilor faţă de sumele solicitate prin cererile de restituire potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

24. Gradul de realizare a plăţilor privind sumele reprezentānd indemnizaţii de concedii medicale achitate persoanelor fizice faţă de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

25. Monitorizarea consumului lunar de medicamente, faţă de sumele aprobate prin buget cu această destinaţie:

    - monitorizare           5 puncte;

    - monitorizare parţială  0 puncte.

26. Gradul de acces al asiguraţilor la medicamente īn tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):

    Număr de zile īn care s-au eliberat medicamente cu şi fără contribuţie personală īn tratamentul ambulatoriu,corespunzător tuturor farmaciilor īn contract cu CAS

    ─────────────────────────────────────────────────────────── x 100

    Număr de zile pentru care farmaciile trebuie să elibereze medicamente conform contractelor īncheiate cu CAS

    - 80-100%   5 puncte;

    - 71-79%    3 puncte;

    - 60-70%    2 puncte;

    - sub 60%   0 puncte.

27. Gradul de īndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare īn perioada de raportare:

    - sub 50%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

28. Īntocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conţinutului şi respectarea termenelor):

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

29. Număr de module SIUI-ERP aflate īn producţie la nivelul CAS:

    - cel puţin 10 module  5 puncte;

    - 5-9 module           3 puncte;

    - sub 5 module         0 puncte.

30. Gradul de implicare īn implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

    - peste 95%     5 puncte;

    - 90-95%        3 puncte;

    - sub 90%       0 puncte.

31. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

    - sub 51%     0 puncte;

    - 51-60%      1 punct;

    - 61-70%      2 puncte;

    - 71-80%      3 puncte;

    - 81-90%      4 puncte;

    -91-100%      5 puncte.

32. Numărul formularelor emise corect īn aplicarea documentelor internaţionale cu prevederi īn domeniul sănătăţii la care Romānia este parte (regulamente europene, acorduri etc.), din total formulare eliberate:

    - 91-100%     5 puncte;

    - 70-90%      3 puncte;

    - sub 70%     0 puncte.

33. Corectitudinea situaţiilor transmise către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate īn domeniul securităţii sociale:

    - 91-100%    5 puncte;

    - 70-90%     3 puncte;

    - sub 70%    0 puncte.

34. Numărul cererilor de decontare servicii medicale acordate pe teritoriul statelor membre UE soluţionate faţă de numărul total de solicitări:

    - sub 50%    0 puncte;

    - 50-74%     3 puncte;

    - 75-100%    5 puncte.

35. Numărul solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară returnate de la CNAS, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale īn vigoare:

    - 0          5 puncte;

    - 1-5        3 puncte;

    - 6-10       1 punct;

    - peste 10   0 puncte.

36. Termenul de transmitere a solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară pentru cererile depuse de asiguraţi (documentaţie completă, inclusiv corespondenţa cu organismele de legătură):

    - 0-45 de zile      5 puncte;

    - peste 45 de zile  0 puncte.

37. Termenul de răspuns la solicitările instituţiilor competente şi/sau a organismelor de legătură:

    - 0-30 de zile      5 puncte;

    - peste 30 de zile  0 puncte.

38. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 3        3 puncte;

    - peste 3  0 puncte.

39. Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS īn termenul legal:

    - 0        5 puncte;

    - 1        3 puncte;

    - 2        1 punct;

    - peste 2  0 puncte.

40. Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie**) derulate de CAS:

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 2        3 puncte;

    - peste 2  0 puncte.

41. Corectitudinea indicatorilor raportaţi, specifici programelor de sănătate:

    - 100%     5 puncte;

    - 80-99%   4 puncte;

    - 60-79%   3 puncte;

    - 40-59%   2 puncte;

    - 20-39%   1 punct;

    - sub 20%  0 puncte.

42. Corectitudinea documentaţiei cu privire la activitatea de rambursare şi recuperare a cheltuielilor reprezentānd asistenţa medicală acordată īn baza documentelor internaţionale la care Romānia este parte (mod de īntocmire şi verificare):

    - 91-100%    5 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - sub 51%    0 puncte.

43. Gradul de implicare īn realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

44. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa registrului de riscuri                      │ 1,5 puncte │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de   │            │          │

│control managerial                                    │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa deciziei de constituire a comisiei de       │            │          │

│monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică    │            │          │

│pentru dezvoltarea sistemului de control managerial   │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe        │            │          │

│activităţi, actualizate şi complete                   │ 1,5 puncte │  0 puncte│

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

45. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │ 4 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │ 3 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │ 2 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

   b) Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare. Respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi a cerinţelor formulate prin note şi precizări:

    - 100%      5 puncte;

    - 95-99%    3 puncte;

    - sub 95%   0 puncte.

46. Gradul de utilizare a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi realizare a achiziţiilor directe:

      Valoarea anuală a achiziţiilor publice prin mijloace electronice

G(me)= ──────────────────────────────────────────────────────────────── X 100

                    Valoarea anuală a achiziţiilor publice

    - peste 20%    5 puncte;

         - 19-10%       3 puncte;

         - sub 10%      0 puncte.

  

         Directia Relatii Contractuale                               

 

1. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

2. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

3. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri şi servicii Materiale şi prestări servicii cu caracter medical:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

4. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri şi servicii - Materiale şi prestări servicii cu caracter medical:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

5. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional cu scop curativ:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

6. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional cu scop curativ:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

7. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

8. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

9. Gradul de colectare a creanţelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal īn curs faţă de suma estimată (īn proiectul de buget) a fi colectată:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

10. Gradul de acces al asiguraţilor la informaţiile de interes public specifice CAS:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

11. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

12. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS (un chestionar pe semestru)***:

    - 50-100%   5 puncte;

    - 20-49%    3 puncte;

    - sub 20%   1 punct.

13. Monitorizarea consumului lunar de medicamente, faţă de sumele aprobate prin buget cu această destinaţie:

    - monitorizare           5 puncte;

    - monitorizare parţială  0 puncte.

14. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt īn relaţie contractuală cu CAS:

    - informare           5 puncte;

    - informare parţială  0 puncte.

15. Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa tuturor documentelor necesare īncheierii    │ 1,5 puncte │ 0 puncte │

│contractelor cu furnizorii pe toate domeniile de      │            │          │

│asistenţă medicală, medicamente şi dispozitive        │            │          │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Īncheierea contractelor cu furnizorii de servicii     │   2 puncte │ 0 puncte │

│medicale şi medicamente, cu īncadrarea īn sumele      │            │          │

│aprobate la nivelul CAS, pentru fiecare domeniu       │            │          │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Stabilirea valorilor de contract pe toate domeniile   │ 1,5 puncte │ 0 puncte │

│de asistenţă medicală şi medicamente, cu respectarea  │            │          │

│criteriilor stabilite de actele normative īn vigoare  │            │          │

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

16. Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare   │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Nerespectarea termenului de finalizare a procesului de contractare │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

17. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor īncheiate de casa de asigurări de sănătate cu aceştia:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │  5 puncte│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │  4 puncte│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │  3 puncte│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │  2 puncte│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │  0 puncte│

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

18. Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor īncheiate de casa de asigurări de sănătate cu aceştia (acest indicator se referă la respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări):

    - 100%     5 puncte;

    - 95-99%   3 puncte;

    - 90-94%   2 puncte;

    - sub 95%  0 puncte.

19. Gradul de acces al asiguraţilor la medicamente īn tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):

    Număr de zile īn care s-au eliberat medicamente cu şi fără contribuţie personală īn tratamentul ambulatoriu, corespunzător tuturor farmaciilor īn contract cu CAS

    ─────────────────────────────────────────────────────────── x 100

    Număr de zile pentru care farmaciile trebuie să elibereze medicamente conform contractelor īncheiate cu CAS

    - 80-100%   5 puncte;

    - 71-79%    3 puncte;

    - 60-70%    2 puncte;

    - sub 60%   0 puncte.

20. Management proactiv īn domeniul relaţiilor publice:

    a) analiză imagine:

    - pozitivă   5 puncte;

    - neutră     2 puncte;

    - negativă   0 puncte;

    b) număr apariţii media īn scopul promovării imaginii CAS şi informării asiguraţilor, din total apariţii:

    - sub 60%    0 puncte;

    - 60-69%     1 punct;

    - 70-79%     2 puncte;

    - 80-89%     3 puncte;

    - 90-99%     4 puncte;

    - 100%       5 puncte.

   

21. Gradul de īndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare īn perioada de raportare:

    - sub 50%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

22. Īntocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conţinutului şi respectarea termenelor):

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

23. Număr de module SIUI-ERP aflate īn producţie la nivelul CAS:

    - cel puţin 10 module  5 puncte;

    - 5-9 module           3 puncte;

    - sub 5 module         0 puncte.

24. Gradul de implicare īn implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

    - peste 95%     5 puncte;

    - 90-95%        3 puncte;

    - sub 90%       0 puncte.

25. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

    - sub 51%     0 puncte;

    - 51-60%      1 punct;

    - 61-70%      2 puncte;

    - 71-80%      3 puncte;

    - 81-90%      4 puncte;

    -91-100%      5 puncte.

26. Numărul formularelor emise corect īn aplicarea documentelor internaţionale cu prevederi īn domeniul sănătăţii la care Romānia este parte (regulamente europene, acorduri etc.), din total formulare eliberate:

    - 91-100%     5 puncte;

    - 70-90%      3 puncte;

    - sub 70%     0 puncte.

27. Utilizarea aplicaţiilor informatice privind muncitorii migranţi şi a celei privind eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate:

    - 91-100%    5 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - sub 51%    0 puncte.

28. Corectitudinea situaţiilor transmise către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate īn domeniul securităţii sociale:

    - 91-100%    5 puncte;

    - 70-90%     3 puncte;

    - sub 70%    0 puncte.

29. Termenul de răspuns la solicitările instituţiilor competente şi/sau a organismelor de legătură:

    - 0-30 de zile      5 puncte;

    - peste 30 de zile  0 puncte.

30. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 3        3 puncte;

    - peste 3  0 puncte.

31. Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS īn termenul legal:

    - 0        5 puncte;

    - 1        3 puncte;

    - 2        1 punct;

    - peste 2  0 puncte.

32. Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie**) derulate de CAS:

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 2        3 puncte;

    - peste 2  0 puncte.

33. Corectitudinea indicatorilor raportaţi, specifici programelor de sănătate:

    - 100%     5 puncte;

    - 80-99%   4 puncte;

    - 60-79%   3 puncte;

    - 40-59%   2 puncte;

    - 20-39%   1 punct;

    - sub 20%  0 puncte.

34. Respectarea termenelor şi procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale īn vederea contractării:

    - 100%       5 puncte;

    - 95-99%     3 puncte;

    - sub 95%    0 puncte.

35. Numărul contractelor de asigurare īncheiate anual faţă de numărul de asiguraţi aflaţi īn evidenţa CNAS:

    - 91-100%    5 puncte;

    - 70-90%     3 puncte;

    - sub 70%    0 puncte.

36. Gradul de implicare īn realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

37. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa registrului de riscuri                      │ 1,5 puncte │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de   │            │          │

│control managerial                                    │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa deciziei de constituire a comisiei de       │            │          │

│monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică    │            │          │

│pentru dezvoltarea sistemului de control managerial   │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe        │            │          │

│activităţi, actualizate şi complete                   │ 1,5 puncte │  0 puncte│

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

38. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │ 4 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │ 3 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │ 2 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    b) Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare. Respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi a cerinţelor formulate prin note şi precizări:

    - 100%      5 puncte;

    - 95-99%    3 puncte;

    - sub 95%   0 puncte.

Medic Sef 

1. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

2. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

3. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

4. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII Asistenţă socială:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

5. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri şi servicii Materiale şi prestări servicii cu caracter medical:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

6. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri şi servicii - Materiale şi prestări servicii cu caracter medical:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

7. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional cu scop curativ:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

8. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional cu scop curativ:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

 9. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

10. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

11. Gradul de realizare a plăţilor privind sumele reprezentānd indemnizaţii de concedii medicale achitate angajatorilor faţă de sumele solicitate prin cererile de restituire potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

12. Gradul de realizare a plăţilor privind sumele reprezentānd indemnizaţii de concedii medicale achitate persoanelor fizice faţă de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

13. Gradul de acces al asiguraţilor la informaţiile de interes public specifice CAS:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

14. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

15. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS (un chestionar pe semestru)***:

    - 50-100%   5 puncte;

    - 20-49%    3 puncte;

    - sub 20%   1 punct.

16. Monitorizarea consumului lunar de medicamente, faţă de sumele aprobate prin buget cu această destinaţie:

    - monitorizare           5 puncte;

    - monitorizare parţială  0 puncte.

17. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt īn relaţie contractuală cu CAS:

    - informare           5 puncte;

    - informare parţială  0 puncte.

    *) Se va avea īn vedere personalul absolvent de studii superioare de specialitate.

    **) Numărul posturilor cu studii superioare de specialitate aprobat va include şi numărul posturilor transformate īn urma avansării īn clasă.

    ***) Numărul optim de asiguraţi intervievaţi care vor constitui eşantionul de lucru este de 400 asiguraţi. Īn rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraţilor (valoarea absolută şi procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns īn parte, pentru fiecare īntrebare a chestionarului de evaluare.

18. Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa tuturor documentelor necesare īncheierii    │ 1,5 puncte │ 0 puncte │

│contractelor cu furnizorii pe toate domeniile de      │            │          │

│asistenţă medicală, medicamente şi dispozitive        │            │          │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Īncheierea contractelor cu furnizorii de servicii     │   2 puncte │ 0 puncte │

│medicale şi medicamente, cu īncadrarea īn sumele      │            │          │

│aprobate la nivelul CAS, pentru fiecare domeniu       │            │          │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Stabilirea valorilor de contract pe toate domeniile   │ 1,5 puncte │ 0 puncte │

│de asistenţă medicală şi medicamente, cu respectarea  │            │          │

│criteriilor stabilite de actele normative īn vigoare  │            │          │

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

19. Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare   │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Nerespectarea termenului de finalizare a procesului de contractare │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

20. Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor īncheiate de casa de asigurări de sănătate cu aceştia (acest indicator se referă la respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări):

    - 100%     5 puncte;

    - 95-99%   3 puncte;

    - 90-94%   2 puncte;

    - sub 95%  0 puncte.

 

21. Gradul de acces al asiguraţilor la medicamente īn tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):

    Număr de zile īn care s-au eliberat medicamente cu şi fără

    contribuţie personală īn tratamentul ambulatoriu,

    corespunzător tuturor farmaciilor īn contract cu CAS

    ─────────────────────────────────────────────────────────── x 100

    Număr de zile pentru care farmaciile trebuie să elibereze

    medicamente conform contractelor īncheiate cu CAS

    - 80-100%   5 puncte;

    - 71-79%    3 puncte;

    - 60-70%    2 puncte;

    - sub 60%   0 puncte.

22. Gradul de īndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare īn perioada de raportare:

    - sub 50%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

23. Īntocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conţinutului şi respectarea termenelor):

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

24. Număr de module SIUI-ERP aflate īn producţie la nivelul CAS:

    - cel puţin 10 module  5 puncte;

    - 5-9 module           3 puncte;

    - sub 5 module         0 puncte.

25. Gradul de implicare īn implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

    - peste 95%     5 puncte;

    - 90-95%        3 puncte;

    - sub 90%       0 puncte.

 26. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

    - sub 51%     0 puncte;

    - 51-60%      1 punct;

    - 61-70%      2 puncte;

    - 71-80%      3 puncte;

    - 81-90%      4 puncte;

    -91-100%      5 puncte.

27. Numărul formularelor emise corect īn aplicarea documentelor internaţionale cu prevederi īn domeniul sănătăţii la care Romānia este parte (regulamente europene, acorduri etc.), din total formulare eliberate:

    - 91-100%     5 puncte;

    - 70-90%      3 puncte;

    - sub 70%     0 puncte.

28. Termenul de răspuns la solicitările instituţiilor competente şi/sau a organismelor de legătură:

    - 0-30 de zile      5 puncte;

    - peste 30 de zile  0 puncte.

29. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 3        3 puncte;

    - peste 3  0 puncte.

    *) Numai pentru litigiile īn care CAS a avut calitatea de pārātă şi care au ca obiect aspecte din perioada mandatului preşedintelui-director general şi īn care au fost pronunţate hotărāri definitive şi irevocabile.

30. Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS īn termenul legal:

    - 0        5 puncte;

    - 1        3 puncte;

    - 2        1 punct;

    - peste 2  0 puncte.

31. Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie**) derulate de CAS:

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 2        3 puncte;

    - peste 2  0 puncte.

    **) Proceduri derulate de CAS īn perioada mandatului preşedintelui-director general.

32. Respectarea termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │  5 puncte│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │  4 puncte│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │  3 puncte│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │  2 puncte│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │  0 puncte│

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

33. Corectitudinea indicatorilor raportaţi, specifici programelor de sănătate:

    - 100%     5 puncte;

    - 80-99%   4 puncte;

    - 60-79%   3 puncte;

    - 40-59%   2 puncte;

    - 20-39%   1 punct;

    - sub 20%  0 puncte.

34. Gradul de implicare īn realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

35. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa registrului de riscuri                      │ 1,5 puncte │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de   │            │          │

│control managerial                                    │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa deciziei de constituire a comisiei de       │            │          │

│monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică    │            │          │

│pentru dezvoltarea sistemului de control managerial   │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe        │            │          │

│activităţi, actualizate şi complete                   │ 1,5 puncte │  0 puncte│

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

36. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │ 4 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │ 3 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │ 2 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    b) Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare. Respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi a cerinţelor formulate prin note şi precizări:

    - 100%        5 puncte;

    - 95-99%    3 puncte;

    - sub 95%   0 puncte.

  

       Compartiment Tehnologia Informatiei             

   

1. Gradul de acces al asiguraţilor la informaţiile de interes public specifice CAS:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

2. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

3. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt īn relaţie contractuală cu CAS:

    - informare           5 puncte;

    - informare parţială  0 puncte.

4. Gradul de īndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare īn perioada de raportare:

    - sub 50%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

5. Īntocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conţinutului şi respectarea termenelor):

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

6. Număr de module SIUI-ERP aflate īn producţie la nivelul CAS:

    - cel puţin 10 module  5 puncte;

    - 5-9 module           3 puncte;

    - sub 5 module         0 puncte.

7. Gradul de implicare īn implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

    - peste 95%     5 puncte;

    - 90-95%        3 puncte;

    - sub 90%       0 puncte.

8. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

    - sub 51%     0 puncte;

    - 51-60%      1 punct;

    - 61-70%      2 puncte;

    - 71-80%      3 puncte;

    - 81-90%      4 puncte;

    -91-100%      5 puncte.

9. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 3        3 puncte;

    - peste 3  0 puncte.

10. Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS īn termenul legal:

    - 0        5 puncte;

    - 1        3 puncte;

    - 2        1 punct;

    - peste 2  0 puncte.

11. Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie**) derulate de CAS:

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 2        3 puncte;

    - peste 2  0 puncte.

12. Gradul de implicare īn realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

13. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa registrului de riscuri                      │ 1,5 puncte │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de   │            │          │

│control managerial                                    │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa deciziei de constituire a comisiei de       │            │          │

│monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică    │            │          │

│pentru dezvoltarea sistemului de control managerial   │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe        │            │          │

│activităţi, actualizate şi complete                   │ 1,5 puncte │  0 puncte│

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

14. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │ 4 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │ 3 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │ 2 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    b) Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare. Respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi a cerinţelor formulate prin note şi precizări:

    - 100%      5 puncte;

    - 95-99%    3 puncte;

    - sub 95%   0 puncte.

  

   Birou Control                                                    

    

1. Gradul de acces al asiguraţilor la informaţiile de interes public specifice CAS:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

2. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

3. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS (un chestionar pe semestru)***:

    - 50-100%   5 puncte;

    - 20-49%    3 puncte;

    - sub 20%   1 punct.

4. Monitorizarea consumului lunar de medicamente, faţă de sumele aprobate prin buget cu această destinaţie:

    - monitorizare           5 puncte;

    - monitorizare parţială  0 puncte.

5. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt īn relaţie contractuală cu CAS:

    - informare           5 puncte;

    - informare parţială  0 puncte.

6. Gradul de īndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare īn perioada de raportare:

    - sub 50%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

7. Īntocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conţinutului şi respectarea termenelor):

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

8. Număr de module SIUI-ERP aflate īn producţie la nivelul CAS:

    - cel puţin 10 module  5 puncte;

    - 5-9 module           3 puncte;

    - sub 5 module         0 puncte.

9. Gradul de implicare īn implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

    - peste 95%     5 puncte;

    - 90-95%        3 puncte;

    - sub 90%       0 puncte.

10. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

    - sub 51%     0 puncte;

    - 51-60%      1 punct;

    - 61-70%      2 puncte;

    - 71-80%      3 puncte;

    - 81-90%      4 puncte;

    -91-100%      5 puncte.

11. Termenul de răspuns la solicitările instituţiilor competente şi/sau a organismelor de legătură:

    - 0-30 de zile      5 puncte;

    - peste 30 de zile  0 puncte.

12. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 3        3 puncte;

    - peste 3  0 puncte.

13. Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS īn termenul legal:

    - 0        5 puncte;

    - 1        3 puncte;

    - 2        1 punct;

    - peste 2  0 puncte.

14. Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie**) derulate de CAS:

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 2        3 puncte;

    - peste 2  0 puncte.

15. Adaptarea obiectivelor, organizarea şi planificarea activităţii de control:

    a) raportul dintre numărul de controale neplanificate faţă de cele planificate:

    - 0-20%      5 puncte;

    - 21-40%     4 puncte;

    - 41-60%     3 puncte;

    - 61-75%     2 puncte;

    - 76-90%     1 punct;

    - peste 91%  0 puncte;

    b) gradul de realizare a planului de control:

    - 0-20%      0 puncte;

    - 21-40%     1 punct;

    - 41-60%     2 puncte;

    - 61-70%     3 puncte;

    - 71-85%     4 puncte;

    - peste 85%  5 puncte.

16. Eficacitatea şi monitorizarea performanţelor activităţii de control:

    a) gradul de implementare a măsurilor dispuse īn urma acţiunii de control:

    - 0-20%      0 puncte;

    - 21-40%     1 punct;

    - 41-60%     2 puncte;

    - 61-70%     3 puncte;

    - 71-85%     4 puncte;

    - peste 85%  5 puncte;

    NOTE:

    ● Indicatorul se calculează ca raport procentual īntre numărul de măsuri implementate de entităţile controlate şi numărul total de măsuri dispuse acestora prin rapoartele de control īn perioada de raportare.

    ● La calculul indicatorului se vor lua īn considerare măsurile care au termen de implementare īn perioada de raportare, nu termen de comunicare.

    b) gradul de recuperare a sumelor constatate şi stabilite ca fiind sume īncasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

    - 0-30%      0 punct;

    - 31-50%     1 punct;

    - 51-60%     2 puncte;

    - 61-70%     3 puncte;

    - 71-80%     4 puncte;

    - peste 81%  5 puncte.

   NOTE:

    ● Indicatorul se calculează ca raport procentual īntre valoarea sumelor recuperate şi cea a sumelor constatate şi stabilite ca fiind īncasate necuvenit de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate īn urma acţiunilor de control pe perioada de raportare.

    ● La calculul indicatorului se vor lua īn considerare numai sumele care au fost constatate şi stabilite conform prevederilor din anexa nr. 2 la Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 178/2008. Sumele rezultate din diminuări de contracte, amenzi contravenţionale sau cele vizānd creanţe ale contribuabililor la FNUASS nu sunt luate īn calcul pentru a nu fi afectată coerenţa indicatorului.

17. Gradul de implicare īn realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

18. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa registrului de riscuri                      │ 1,5 puncte │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de   │            │          │

│control managerial                                    │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa deciziei de constituire a comisiei de       │            │          │

│monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică    │            │          │

│pentru dezvoltarea sistemului de control managerial   │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe        │            │          │

│activităţi, actualizate şi complete                   │ 1,5 puncte │  0 puncte│

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

19. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │ 4 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │ 3 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │ 2 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    b) Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare. Respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi a cerinţelor formulate prin note şi precizări:

    - 100%      5 puncte;

    - 95-99%    3 puncte;

    - sub 95%   0 puncte.

       Compartiment Resurse Umane                                  

 

1. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

2. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

    - sub 95%    0 puncte;

    - 96-98%     4 puncte;

    - 99-100%    5 puncte.

3. Asigurarea necesarului cantitativ şi calitativ de resurse umane:

    a) ponderea personalului de specialitate īn total personal ocupat:

                Număr personal de specialitate*)

    N(pers) = ───────────────────────────────── x 100

                  Număr posturi ocupate

    *) Se va avea īn vedere personalul absolvent de studii superioare de specialitate.

    - sub 50%    0 puncte;

    - 51-80%     3 puncte;

    - 81-100%    5 puncte;

    b) ponderea personalului de specialitate īn total personal de specialitate aprobat:

                        Număr personal de specialitate*)

    N(pers) = ────────────────────────────────────────────────────────── x 100

              Număr posturi studii superioare de specialitate aprobat**)

    - 100%     5 puncte;

         - 50-99%   3 puncte;

         - sub 50%  0 puncte;

    c) rata stabilităţii:

            Număr personal existent la sfārşitul perioadei de raportare

    R(sg) = ─────────────────────────────────────────────────────────── x 100

            Număr personal existent la īnceputul perioadei de raportare

    - sub 85%    0 puncte;

    - 86-95%     3 puncte;

    - peste 95%  5 puncte.

4. Respectarea termenelor de raportare a datelor specifice īn activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfecţionare:

    - respectarea termenului de raportare     5 puncte;

    - nerespectarea termenului de raportare   0 puncte.

5. Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la activitatea CAS īn domeniul resurselor umane (baza de date a funcţionarilor publici, state de funcţii, structura de funcţii publice, rapoarte lunare cu respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi cerinţelor):

    - respectarea corectitudinii raportării     5 puncte;

    - nerespectarea corectitudinii raportării   0 puncte.

6. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

7. Gradul de īndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare īn perioada de raportare:

    - sub 50%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

8. Īntocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conţinutului şi respectarea termenelor):

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

9. Număr de module SIUI-ERP aflate īn producţie la nivelul CAS:

    - cel puţin 10 module  5 puncte;

    - 5-9 module           3 puncte;

    - sub 5 module         0 puncte.

10. Gradul de implicare īn implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

    - peste 95%     5 puncte;

    - 90-95%        3 puncte;

    - sub 90%       0 puncte.

11. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

    - sub 51%     0 puncte;

    - 51-60%      1 punct;

    - 61-70%      2 puncte;

    - 71-80%      3 puncte;

    - 81-90%      4 puncte;

    -91-100%      5 puncte.

12. Termenul de răspuns la solicitările instituţiilor competente şi/sau a organismelor de legătură:

    - 0-30 de zile      5 puncte;

    - peste 30 de zile  0 puncte.

13. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 3        3 puncte;

    - peste 3  0 puncte.

14. Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS īn termenul legal:

    - 0        5 puncte;

    - 1        3 puncte;

    - 2        1 punct;

    - peste 2  0 puncte.

15. Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie**) derulate de CAS:

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 2        3 puncte;

    - peste 2  0 puncte.

16. Gradul de implicare īn realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

17. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa registrului de riscuri                      │ 1,5 puncte │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de   │            │          │

│control managerial                                    │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa deciziei de constituire a comisiei de       │            │          │

│monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică    │            │          │

│pentru dezvoltarea sistemului de control managerial   │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe        │            │          │

│activităţi, actualizate şi complete                   │ 1,5 puncte │  0 puncte│

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

18. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │ 4 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │ 3 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │ 2 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    b) Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare. Respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi a cerinţelor formulate prin note şi precizări:

    - 100%      5 puncte;

    - 95-99%    3 puncte;

    - sub 95%   0 puncte.

    Compartiment Juridic

                            

1. Gradul de acces al asiguraţilor la informaţiile de interes public specifice CAS:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

2. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

3. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS (un chestionar pe semestru)***:

    - 50-100%   5 puncte;

    - 20-49%    3 puncte;

    - sub 20%   1 punct.

4. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt īn relaţie contractuală cu CAS:

    - informare           5 puncte;

    - informare parţială  0 puncte.

5. Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa tuturor documentelor necesare īncheierii    │ 1,5 puncte │ 0 puncte │

│contractelor cu furnizorii pe toate domeniile de      │            │          │

│asistenţă medicală, medicamente şi dispozitive        │            │          │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Īncheierea contractelor cu furnizorii de servicii     │   2 puncte │ 0 puncte │

│medicale şi medicamente, cu īncadrarea īn sumele      │            │          │

│aprobate la nivelul CAS, pentru fiecare domeniu       │            │          │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Stabilirea valorilor de contract pe toate domeniile   │ 1,5 puncte │ 0 puncte │

│de asistenţă medicală şi medicamente, cu respectarea  │            │          │

│criteriilor stabilite de actele normative īn vigoare  │            │          │

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

6. Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare   │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Nerespectarea termenului de finalizare a procesului de contractare │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

7. Gradul de īndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare īn perioada de raportare:

    - sub 50%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

8. Īntocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conţinutului şi respectarea termenelor):

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

9. Număr de module SIUI-ERP aflate īn producţie la nivelul CAS:

    - cel puţin 10 module  5 puncte;

    - 5-9 module           3 puncte;

    - sub 5 module         0 puncte.

10. Gradul de implicare īn implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

    - peste 95%     5 puncte;

    - 90-95%        3 puncte;

    - sub 90%       0 puncte.

11. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

    - sub 51%     0 puncte;

    - 51-60%      1 punct;

    - 61-70%      2 puncte;

    - 71-80%      3 puncte;

    - 81-90%      4 puncte;

    -91-100%      5 puncte.

12. Termenul de răspuns la solicitările instituţiilor competente şi/sau a organismelor de legătură:

    - 0-30 de zile      5 puncte;

    - peste 30 de zile  0 puncte.

13. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 3        3 puncte;

    - peste 3  0 puncte.

14. Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS īn termenul legal:

    - 0        5 puncte;

    - 1        3 puncte;

    - 2        1 punct;

    - peste 2  0 puncte.

15. Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie**) derulate de CAS:

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 2        3 puncte;

    - peste 2  0 puncte.

16. Gradul de implicare īn realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

17. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa registrului de riscuri                      │ 1,5 puncte │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de   │            │          │

│control managerial                                    │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa deciziei de constituire a comisiei de       │            │          │

│monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică    │            │          │

│pentru dezvoltarea sistemului de control managerial   │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe        │            │          │

│activităţi, actualizate şi complete                   │ 1,5 puncte │  0 puncte│

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

18. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │ 4 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │ 3 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │ 2 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    b) Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare. Respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi a cerinţelor formulate prin note şi precizări:

    - 100%      5 puncte;

    - 95-99%    3 puncte;

    - sub 95%   0 puncte.

19. Gradul de utilizare a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi realizare a achiziţiilor directe:

 

       Valoarea anuală a achiziţiilor publice prin mijloace electronice

G(me)= ──────────────────────────────────────────────────────────────── X 100

                    Valoarea anuală a achiziţiilor publice

    - peste 20%    5 puncte;

         - 19-10%       3 puncte;

         - sub 10%      0 puncte.

 Compartiment Audit Public Intern

                                                

1. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

2. Gradul de realizare a planului de audit:

    - sub 100%   0 puncte;

    - 100%       5 puncte.

3. Gradul de īndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare īn perioada de raportare:

    - sub 50%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

4. Īntocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conţinutului şi respectarea termenelor):

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

5. Număr de module SIUI-ERP aflate īn producţie la nivelul CAS:

    - cel puţin 10 module  5 puncte;

    - 5-9 module           3 puncte;

    - sub 5 module         0 puncte.

6. Gradul de implicare īn implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

    - peste 95%     5 puncte;

    - 90-95%        3 puncte;

    - sub 90%       0 puncte.

7. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

    - sub 51%     0 puncte;

    - 51-60%      1 punct;

    - 61-70%      2 puncte;

    - 71-80%      3 puncte;

    - 81-90%      4 puncte;

    -91-100%      5 puncte.

8. Termenul de răspuns la solicitările instituţiilor competente şi/sau a organismelor de legătură:

    - 0-30 de zile      5 puncte;

    - peste 30 de zile  0 puncte.

9. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 3        3 puncte;

    - peste 3  0 puncte.

10. Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS īn termenul legal:

    - 0        5 puncte;

    - 1        3 puncte;

    - 2        1 punct;

    - peste 2  0 puncte.

11. Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie**) derulate de CAS:

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 2        3 puncte;

    - peste 2  0 puncte.

12. Gradul de implicare īn realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

13. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa registrului de riscuri                      │ 1,5 puncte │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de   │            │          │

│control managerial                                    │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa deciziei de constituire a comisiei de       │            │          │

│monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică    │            │          │

│pentru dezvoltarea sistemului de control managerial   │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe        │            │          │

│activităţi, actualizate şi complete                   │ 1,5 puncte │  0 puncte│

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

14. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │ 4 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │ 3 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │ 2 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

   b) Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare. Respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi a cerinţelor formulate prin note şi precizări:

    - 100%      5 puncte;

    - 95-99%    3 puncte;

    - sub 95%   0 puncte.

 

Compartimentul Relatii publice, Purtător de cuvant

                                                                   

1. Gradul de acces al asiguraţilor la informaţiile de interes public specifice CAS:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

2. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi:

    - 100%      5 puncte;

    - 50-99%    2 puncte;

    - sub 50%   0 puncte.

3. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS (un chestionar pe semestru)***:

    - 50-100%   5 puncte;

    - 20-49%    3 puncte;

    - sub 20%   1 punct.

4. Monitorizarea consumului lunar de medicamente, faţă de sumele aprobate prin buget cu această destinaţie:

    - monitorizare           5 puncte;

    - monitorizare parţială  0 puncte.

5. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt īn relaţie contractuală cu CAS:

    - informare           5 puncte;

    - informare parţială  0 puncte

6. Gradul de acces al asiguraţilor la medicamente īn tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):

    Număr de zile īn care s-au eliberat medicamente cu şi fără contribuţie personală īn tratamentul ambulatoriu, corespunzător tuturor farmaciilor īn contract cu CAS

    ─────────────────────────────────────────────────────────── x 100

    Număr de zile pentru care farmaciile trebuie să elibereze medicamente conform contractelor īncheiate cu CAS

  - 80-100%   5 puncte;

    - 71-79%    3 puncte;

    - 60-70%    2 puncte;

    - sub 60%   0 puncte.

7. Management proactiv īn domeniul relaţiilor publice:

    a) analiză imagine:

    - pozitivă   5 puncte;

    - neutră     2 puncte;

    - negativă   0 puncte;

    b) număr apariţii media īn scopul promovării imaginii CAS şi informării asiguraţilor, din total apariţii:

    - sub 60%    0 puncte;

    - 60-69%     1 punct;

    - 70-79%     2 puncte;

    - 80-89%     3 puncte;

    - 90-99%     4 puncte;

    - 100%       5 puncte.

8. Gradul de īndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare īn perioada de raportare:

    - sub 50%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

9. Īntocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conţinutului şi respectarea termenelor):

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

10. Număr de module SIUI-ERP aflate īn producţie la nivelul CAS:

    - cel puţin 10 module  5 puncte;

    - 5-9 module           3 puncte;

    - sub 5 module         0 puncte.

11. Gradul de implicare īn implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

    - peste 95%     5 puncte;

    - 90-95%        3 puncte;

    - sub 90%       0 puncte.

12. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

    - sub 51%     0 puncte;

    - 51-60%      1 punct;

    - 61-70%      2 puncte;

    - 71-80%      3 puncte;

    - 81-90%      4 puncte;

    -91-100%      5 puncte.

13. Termenul de răspuns la solicitările instituţiilor competente şi/sau a organismelor de legătură:

    - 0-30 de zile      5 puncte;

    - peste 30 de zile  0 puncte.

14. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 3        3 puncte;

    - peste 3  0 puncte.

15. Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS īn termenul legal:

    - 0        5 puncte;

    - 1        3 puncte;

    - 2        1 punct;

    - peste 2  0 puncte.

16. Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie**) derulate de CAS:

    - 0        5 puncte;

    - 1        4 puncte;

    - 2        3 puncte;

    - peste 2  0 puncte.

17. Gradul de implicare īn realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

    - sub 51%    0 puncte;

    - 51-60%     1 punct;

    - 61-70%     2 puncte;

    - 71-80%     3 puncte;

    - 81-90%     4 puncte;

    - 91-100%    5 puncte.

18. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                                                      │     Da     │    Nu    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa registrului de riscuri                      │ 1,5 puncte │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de   │            │          │

│control managerial                                    │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa deciziei de constituire a comisiei de       │            │          │

│monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică    │            │          │

│pentru dezvoltarea sistemului de control managerial   │   1 punct  │  0 puncte│

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe        │            │          │

│activităţi, actualizate şi complete                   │ 1,5 puncte │  0 puncte│

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

19. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Respectarea termenului de raportare                                │ 5 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 1-3 zile   │ 4 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 4-7 zile   │ 3 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 8-11 zile  │ 2 puncte │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 12-15 zile │  1 punct │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Īntārzierea raportărilor CAS pe suport de hārtie: peste 15 zile    │ 0 puncte │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    b) Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză şi Planificare. Respectarea formatului īn care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi a cerinţelor formulate prin note şi precizări:

    - 100%      5 puncte;

    - 95-99%    3 puncte;

    - sub 95%   0 puncte.